Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all AddType application/x-httpd-cgi .sh RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi - Royal Brick

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi

KULLANIM KOŞULLARI

Bu Web sitesini(“royalbrick.com.tr”) kullanarak, bu Sözleşmeye taraf olabilecek ve bu Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarına riayet edebilecek hak, izin ve dirayete sahip olduğunuzu beyan etmiş olur ve royalbrick.com.tr adresi içerik hizmetlerinden faydalanmanız dolayısıyla bu hizmetlere ilişkin işbu koşullara uymayı kabul etmiş olursunuz.

royalbrick.com.tr hizmetlerinden yararlanan kullanıcı;

royalbrick.com.tr’u kullanırken herhangi bir yasa ve yönetmeliği ihlal etmeyeceğini,

royalbrick.com.tr’da yayınlanan hiçbir yazı veya grafiğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan ticari amaçla kullanılamayacağını, editörler tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinin adı ve linki belirtilmeden yayınlanamayacağını,

royalbrick.com.tr adresinin belli alanlarında reklam alma ve yayınlama hakkına sahip olduğunu,

royalbrick.com.tr isim ve şekil markalarının yayın sahibi adına tescilli markalar olduğunu ve izinsiz kullanılamayacağını,

Türk Ceza Kanunu hükümleri ayrıca değerlendirilmekle birlikte royalbrick.com.tr’nin interaktif servisleri vasıtasıyla sağlanan konusu suç teşkil etmeyen grafik ve içeriklerden royalbrick.com.tr ve yayın hakkı sahibinin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, royalbrick.com.tr’nin yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan içerikleri re’sen ya da tarafımıza bildirim halinde yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu,

Herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar vermek, işlevini aksatmak maksadıyla virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosyası oluşturmayacağını, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya ulaşmaya çalışmayacağını,

Ayrıca direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunmayacağını, İçerikleri değiştirme, dönüştürme, çevirme, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlama gibi davranışlarda bulunmayacağını,

royalbrick.com.tr adresinde yayınlanan içeriklerin paylaşılması sebebiyle doğacak olan tüm hukuki sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu, royalbrick.com.tr’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını,

royalbrick.com.tr birçok içeriğinden başka sitelere link verilebileceği kabulü ile royalbrick.com.tr tarafından link verilen, tavsiye edilen diğer sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden royalbrick.com.tr’nin sorumlu olmadığını,

royalbrick.com.tr’nin kendi ürettiği veya dışardan aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahip olduğunu, kullanıcıların royalbrick.com.tr’a ya da başkaca bir 3. Kişiye ait fikri mülkiyet hakkını ihlali halinde bundan dolayı sorumlu olacağını,

Kullanıcılar tarafından royalbrick.com.tr web sitesinde belirtilen iletişim araçlarına bilgi ve belge gelmesi durumunda ilgili bilgi ve belgelerin saklanabileceği, ancak Gizlilik Politikası gereği 3. kişilerle paylaşımın royalbrick.com.tr tarafından değerlendirileceğini,

royalbrick.com.tr‘nin kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürebileceğini, ilave hizmetler açabileceğini, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebileceği veya ücretli hale dönüştürebileceğini,

royalbrick.com.tr web sitesinde, kullanıcının içerik oluşturmasına izin verilen yorumlarda ya da forumlarda ya da diğer platformlarda içerik oluşturan kişilerin bu içerikten dolayı tamamen ve tek başına sorumlu olduğunu,

Kullanıcının 5651 sayılı Kanun’dan kaynaklı her türlü sorumluluğu içerik oluşturduğu sırada üstlendiğini, içeriğin yayına alındığı tarihten itibaren kullanıcı için sorumluluk doğurduğu kanunen açık olduğundan daha sonra royalbrick.com.tr tarafından içeriğin kaldırılmasının kullanıcının sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını,

royalbrick.com.tr’nin içerik oluşturan kullanıcı ile ilgili kısıtlama ve kullanıcı engelleme, silme hakkına sahip olduğunu,

royalbrick.com.tr’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sorumlu olduğunu,

royalbrick.com.tr’nin söz konusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebileceğini veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabileceğini ve bu rapor veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabileceğini ve bu işlemlerin royalbrick.com.tr’nin Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmeyeceğini,

Web sitesinin kullanımının aynı zamanda Gizlilik Sözleşmesi’ne tabii olduğunu,

Sitedeki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, royalbrick.com.tr tarafından açık ya da zımni olarak garanti verilmediğini ve taahhütte bulunulmadığını,

royalbrick.com.tr’nin Site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve site içeriğini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmakta olduğunu; sunulan hizmetlerin, hiçbir şekilde kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmeyeceğini,

Sitede sunulan hizmetler kapsamında kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti verilmediğini ve royalbrick.com.tr’nin gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini, hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını,

royalbrick.com.tr’a incelenmek üzere gönderilen bilgi, belge ve veriler arasında devletin gizliliğini ihlal eden veya 3. Kişilerin haklarını zedeleyen dökümanlar olması durumunda royalbrick.com.tr’nin hukuki sorumluluğunun olmadığını, sorumluluğun dökümanı gönderen kullanıcıda olduğunu, bu verilerin kaydedilip kaydedilmemesi konusunda royalbrick.com.tr’nin serbest olduğunu, royalbrick.com.tr’nin meşru menfaatleri çerçevesinde bu dökümanları kullanmak ya da kullanmamak konusunda serbest olduğunu,

royalbrick.com.tr’nin web sitesinde bulunan telefon numarası, internet sitesi, facebook, twittter, instagram ve diğer tüm sosyal medya paylaşım platformlarında olan hesapları ile etkileşimde bulunarak veri sağlayan kişilerin kullanım koşullarını ve gizlilik sözleşmesini kabul etmiş olduğunu,

royalbrick.com.tr’nin sözleşme hükümlerinin istediği zaman tek taraflı değiştirme hakkının saklı olduğunu,
işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

royalbrick.com.tr web sitesi web sitesi içerisinde gezindiğiniz süre boyunca ‘cookie’ olarak adlandırılan ve Türkçe’ye çerez olarak geçirilen bazı unsurların bilgisayarınıza entegre edilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarıdır ve kişisel veri ya da başkaca özel veri içermemektedir. Web sitesi oturum bilgileri ve benzeri veriler saklar ve kullanıcıları tekrar tanımak için kullanır. Bu içeriğin güvenilirliğine ilişkin royalbrick.com.tr’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

royalbrick.com.tr, web sitesine, haber ağına, herhangi bir listesine, sosyal ağına kaydolma/katılma veya kullanım süresince kullanıcıdan doğrudan talep edilen veya sitenin/sosyal ağın kullanımı esnasında yapılan işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi yöntemleriyle toplanılan her türlü veriyi süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkına sahiptir. Toplanan veriler gizli tutulacaktır.

Veriler anonim hale getirilerek istatistiki veri olarak kullanılabilecek ve ancak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’nin izin verdiği şartlarda üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

royalbrick.com.tr bu verilerin kullanımını aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirerek Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yapmaktadır. Ayrıca bu sözleşmede aksi belirtilen durumlar saklıdır.

Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde 5651 sayılı kanundan ve 6698 sayılı kanundan kaynaklanan hallerde bilgiler ilgili makamla paylaşılabilecektir.

Kullanıcıların royalbrick.com.tr’a ait sosyal medya paylaşım alanları, web sitesi ve mesajlaşma ortamlarında mesajlaşma ve diğer imkanları kullanırken hukuka ve varsa bunlara ilişkin kurallara uygun davranması gerekmektedir.

Kullanım koşulları bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu sözleşme royalbrick.com.tr tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Değişiklik sonrası kullanıcılar kullanım sözleşme değişikliklerinin kabulünü kendiliğinden kabul ettiklerinden sözleşme metnini belirli aralıklarla kontrol etmeleri royalbrick.com.tr tarafından tavsiye edilmektedir.

royalbrick.com.tr ve kullanıcılar arasında iş bu sözleşmesel ilişki nedeniyle doğabilecek ihtilaflarda royalbrick.com.tr kayıtlarının (eposta yazışmaları, sosyal medya paylaşım siteleri kayıtları, mesajlaşma ortamları kayıtları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. madde anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delildir. Kullanıcılar bu çerçevede bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmişlerdir.

Bu sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilaflar halinde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Tüm bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi uyarınca oluşabilecek sorunlarla ilgili olarak detaylı iletişim ve bilgilendirme için admin@royalbrick.com.tr adresinden veyahut (0216) 384-0665 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.